LOGO

[狂賀]王明誠老師率同學於2017海峽兩岸青年創新創業領袖成長營獲獎

--------------------------------------------------------------------------------------

公告日期:2017/07/25

賀!王明誠老師率領本系張群薇、林心培及詹玠澧同學參與2017海峽兩岸青年創新創業領袖成長營 獲二等獎,並取得2017年11月第十五屆“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽的直通券(參展權)。